Alo bác sĩ: Máu tụ trong não và màng não—————————–
Nguồn: CanThoTV
Website:
Facebook:

Nguồn:https://batdongsancom.com/

4 thoughts on “Alo bác sĩ: Máu tụ trong não và màng não

  1. con làm dơi cây vào môi làm máu đông thành cục có cách nào để tan cục máu đông đó k mọi người
    cảm ơn

  2. Đập chán vào tương hơi mạnh gây xưng bằng quả chanh liệu có sao có ảnh hưởng gì k bác sĩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *