Bài 4 | Phần 2 – Báo cáo kết quả kinh doanh“YouthSpark Career Readiness– Tăng cường kỹ năng làm việc, khởi nghiệp cho thanh niên và kết nối với DNNVV”
Hỗ trợ DNNVV về những kiến ​​thức quản lý kinh doanh để từ đó có thể thực hiện hiệu quả công việc kinh doanh của họ.

Nguồn:https://batdongsancom.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *