BG38: Cách nộp báo cáo- bảng kê chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân qua mạng hàng tháng, quýBG38: Cách nộp báo cáo- bảng kê chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân qua mạng hàng tháng, quý
Các bạn thường nôp báo cáo- bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN bằng bản giấy và phái mang đến tận bộ phận 1 cửa của chi cục thuế để nộp rất mất thời gian .
để tiết kiệm thời gian, chi phí thì các bạn kế toán chỉ cần nộp qua mạng mọi lúc, mọi nơi.
Chúc các bạn thành công

Nguồn:https://batdongsancom.com/

2 thoughts on “BG38: Cách nộp báo cáo- bảng kê chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân qua mạng hàng tháng, quý

  1. BG38: Cách nộp báo cáo- bảng kê chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân qua mạng hàng tháng, quý
    Các bạn thường nôp báo cáo- bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN bằng bản giấy và phải mang đến tận bộ phận 1 cửa của chi cục thuế để nộp rất mất thời gian .
    Để tiết kiệm thời gian, chi phí thì các bạn kế toán chỉ cần nộp qua mạng mọi lúc, mọi nơi.
    Chúc các bạn thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *