Cách bắt link idm khi dùng driver bằng Google chromeLưu ý : cách này chỉ dùng được với các file nhẹ còn những file nặng có khả năng không bắt được link

tag:
IDM, google, google chrome, tutorials, huớng dẫn, link, driver.,bắt link, cách dễ nhất.

Nguồn:https://batdongsancom.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *