Cách đơn giản blend màu ảnh phong cách Vintage Retro bằng PhotoshopBài hướng dẫn này sử dụng phần mềm Adobe Photoshop CS6, các thứ tự và bố trí trên menu có thể khác nhau nếu bạn sử dụng phiên bản khác.
Một số action Photoshop do tác giả sưu tầm:
Chia sẻ bộ font chữ trị giá 2000 usd:

Nguồn:https://batdongsancom.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *