Cách sửa lỗi dính chữ trong word 2007 và word 2010, 2013,2016Cách sửa lỗi dính chữ trong word 2007 và word 2010, 2013,2016
Chi tiết :

Nguồn:https://batdongsancom.com/

2 thoughts on “Cách sửa lỗi dính chữ trong word 2007 và word 2010, 2013,2016

  1. Chào bạn. Mình đã làm theo nhưng file mình mở ở trình duyệt web chỉ thấy bôi đỏ những chỗ dính và phải sửa bằng cách ấn tay chứ trình duyệt không sửa tự động . Vậy xử lý ra sao bạn ơi. Xin cảm ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *