Cách tìm kiếm bằng hình ảnh khi sử dụng Google trên smartphone.Cách tìm kiếm bằng hình ảnh khi sử dụng Google trên smartphone.
👉Những trang web ảnh không bản quyền.
👉Dùng video YouTube làm báo thức.
👉Facebook 😊

Nguồn:https://batdongsancom.com/

26 thoughts on “Cách tìm kiếm bằng hình ảnh khi sử dụng Google trên smartphone.

  1. Em quen một người bạn qua game.mà muốn tìm fb của bạn ý qua hình ảnh em có. Ai biết chỉ em vs ạ

  2. Đéo hiểu nội dung cần 1 phút th cha này nói tận lên 6phút , ns nhiều để làm cc j ko biết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *