Cách xóa mật khẩu máy tính, gỡ Password Windows 10, 8, 7 đơn giản với USB Boot từ DLC Boot.Thiết lập mật khẩu máy tính là việc nên làm nếu như bạn có các dữ liệu quan trọng.
1. Hướng dẫn tạo USB Boot từ DLC Boot 2017 3.4 | How to create USB Boot

Nguồn:https://batdongsancom.com/

1 thought on “Cách xóa mật khẩu máy tính, gỡ Password Windows 10, 8, 7 đơn giản với USB Boot từ DLC Boot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *