Cảnh giác với bệnh đau mắt đỏ khi giao mùaVTC Now | Thời điểm giao mùa là cao điểm của bệnh dịch hoành hành, đặc biệt là bệnh viêm kết mạc hay còn gọi là đau mắt đỏ. Để phòng tránh bệnh này, chúng ta cần phải làm gì?

Nguồn:https://batdongsancom.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *