Chung Tay Chống Dịch Covid 19, Từ Ngày 10/3 Khai Báo Y Tế Toàn Dân Qua App Điện Thoại.Chung Tay Chống Dịch Covid 19, Từ Ngày 10/3 Khai Báo Y Tế Toàn Dân Qua App Điện Thoại.
Bộ Y tế cho biết, dự kiến chậm nhất từ ngày mai, 10.3, mọi người dân sẽ thực hiện khai báo y tế, phục vụ chống dịch Covid-19.
#Covid19, #Covid19Hanoi, #Tinmoi,

Nguồn:https://batdongsancom.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *