Chuyển đổi ngôn ngữ trong office 2010, 2013, 2016 sang tiếng Nhật, trung, Hàn…ai thắng mắc gì cmt lại cho mh.
facebook:
Link tải gói ngôn ngữ :

Nguồn:https://batdongsancom.com/

7 thoughts on “Chuyển đổi ngôn ngữ trong office 2010, 2013, 2016 sang tiếng Nhật, trung, Hàn…

  1. 1:13
    do máy mình là 32 bit nên chọn 32 bit
    máy ai 64 bit thì chọn 64bit
    quay về desktop rồi chuộtphải vào MY computer > chọn propertise để xem máy bạn 64 hay 32 bit nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *