Công ty của con gái Nguyễn Tấn Dũng thu về 500 tỷ đồngSAIGON ENTERTAINMENT TELEVISION (SET CHANNEL)
PO Box 1690A. Garden Grove CA 92842
Tel: 714-266-3666
Email: info@setchannel.tv

www.setchannel.tv

Thân chủ quảng cáo cần quảng bá thương hiệu của mình đi khắp Hoa Kỳ, Canada, Úc, và Châu Âu. Xin liên lạc với đài truyền hình SET (Saigon Entertainment Television)

INTERNATIONAL HOME SHOPPING
9822 Bolsa Avenue, Suite D Westminster, CA 92683

1-877-620-7467
Email: internationalhomeshopping@gmail.com

Nguồn:https://batdongsancom.com/

3 thoughts on “Công ty của con gái Nguyễn Tấn Dũng thu về 500 tỷ đồng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *