Giải bài tập Nhiệt kĩ thuật | Quá trình đẳng tích B1Có 5 quá trình nhiệt động cơ bản;
Quá trình đẳng tích; Quá trình đẳng áp; Quá trình đẳng nhiệt; Quá trình đoạn nhiệt; Quá trình đa biến.
Quá trình đẳng tích:
Quá trình đẳng tích là quá trình nhiệt động xảy ra khi có sự thay đổi trạng thái của chất môi giới trong điều kiện thể tích không thay đổi.
Các nội dung nghiên cứu của một quá trình:
Quá trình đẳng tích:
Định nghĩa, phương trình biểu diễn, đồ thị p – v; Mối quan hệ giữa các thông số trạng thái ở trạng thái đầu và cuối; Lượng biến đổi nội năng; Lượng biến đổi Entanpi; Công thay đổi thể tích, công kỹ thuật ; Nhiệt trao đổi trong quá trình; Lượng biến đổi Entrôpi, đồ thị T – s.

Nguồn: https://congtymisa.com

Xem thêm bài viết khác: https://congtymisa.com/giao-duc

4 thoughts on “Giải bài tập Nhiệt kĩ thuật | Quá trình đẳng tích B1

  1. e giới thiệu kênh của thầy cho bạn e, mấy đứa đều thấy thầy giảng hay và chi tiết lắm ạ

  2. Đính chính: Khi tính Công kĩ thuật Lkt, áp suất phải đổi ra đơn vị là N/m2 các em nhé, vậy các em phải nhân thêm 10^5 . Kết quả là -6,375kJ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *