Học Tiếng Anh Qua Những Câu Nói Của Dale Carnegie_cha đẻ Đắc Nhân Tâm (song ngữ)Dale Breckenridge Carnegie (24/11/1888 – 1/11/1955) là nhà văn, nhà thuyết trình Mỹ và là người phát triển các lớp tự phát triển bản thân, nghệ thuật bán hàng, huấn luyện đoàn thể, kỹ năng nói trước công chúng và kỹ năng giao tiếp. Ông là tác giả cuốn Đắc Nhân Tâm (How to Win Friends and Influence People, 1936) – một trong những cuốn sách tự giúp bản thân bán chạy nhất mọi thời đại, cuốn Quẳng gánh lo đi và vui sống (How to Stop Worrying and Start Living, 1948), cuốn tiểu sử Abraham Lincoln, với tựa đề Lincoln con người chưa biết (Lincoln the Unknown, 1932), và nhiều cuốn sách khác.

Dale Carnegie sinh tại Maryville, Missouri trong một gia đình nông dân. Ra đời trong cảnh nghèo khó, ông trở thành người bán hàng lưu động trước khi dạy về thuyết trình trước công chúng tại YMCA (Young Men’s Christian Association). Cuốn Đắc nhân tâm (1937) của ông đã thu hút được sự quan tâm rộng rãi của công chúng, được tái bản tới lần thứ 17 chỉ trong vài tháng. Một trong những ý tưởng chủ chốt trong những cuốn sách của ông là có thể thay đổi thái độ của người khác khi thay đổi sự đối xử của ta với họ.

Khóa học của Dale Carnegie là một khóa học cho những nhà kinh tế dựa trên những bài giảng của Carnegie được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Khóa học được thành lập năm 1912 và vẫn được duy trì tại trên 75 quốc gia. Khoảng 7 triệu người đã hoàn thành khóa đào tạo Dale Carnegie.

Subscribe and Share our channel to see more videos.
Please Help We To Goal 100.000 SUBSCRIBES
Thanks You Very Much 💜🧡💛💚💙

Nguồn: https://congtymisa.com

Xem thêm bài viết khác: https://congtymisa.com/giao-duc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *