Học tiếng Anh với THEJSHOW: Cấu tạo từ – Word Formation (1)#English #WordFormation #THEJSHOW
Word Formation (cấu tạo từ) là một trong những bài tập khó trong các đề thi vào lớp 10 THPT. Để làm tốt dạng đề này, ngoài việc có vốn từ phong phú, phải nhận biết nhanh, chính xác từ loại của chỗ trống. Cùng THEJSHOW làm một số bài tập của dạng này nhé!
—–
Nguồn: Destination C1&C2.

Nguồn:https://batdongsancom.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *