HOW I TAKE AND EDIT MY INSTAGRAM SELFIE PHOTO | Chỉnh ảnh selfie sống ảo cho Instagramhế lu

Bình thường mình cũng chỉnh ảnh mình cũng thêm dust bằng afterlight cho nhanh gọn hơn nhưng afterlight là app tính phí mà mình chỉ muốn nói đến các app miễn phí thôi nên mình chỉ nói đến cách mình thêm dust bằng app picsart.
Btw mình đang nghẹt mũi nên giọng mình hơi lạ :)))

Music:
I do not own any of these songs below, please support those amazing artists.
Jeremy Zucker – comethru (

future james – sugar (
future james :

timmies – again (ft shiloh) (
timmies
Can’t take my eyes off you (Aiivawn Lofi Remix) (

FAQ
Age: 21 (1998)
Camera: iP 8+
Editing: This video was edited by Adobe Premiere Pro & AE

Nguồn:https://batdongsancom.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *