HƯỚNG DẪN BỎ THEO DÕI TỪNG NGƯỜI TRÊN FACEBOOK MÀ MÌNH KHÔNG HỀ KẾT BẠNđời người như cánh diều bay.có gió thì bay nên cao và bay xa hơn.
còn nếu khi không có gió thì con diều của chúng ta sẽ bị hạ cánh bất cứ lúc nào.
xin chào mọi người.

xin cảm ơn.
Facebook
kênh youtube
Dương Văn Hiếu

Nguồn:https://batdongsancom.com/

1 thought on “HƯỚNG DẪN BỎ THEO DÕI TỪNG NGƯỜI TRÊN FACEBOOK MÀ MÌNH KHÔNG HỀ KẾT BẠN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *