Hướng dẫn cách ẩn và bỏ thuộc tính ẩn cho file/folder trên windows 8Trong Video này, lamthenao.com sẽ hướng dẫn các bạn ẩn và bỏ thuộc tính ẩn cho các tệp tin và thư mục ẩn (hidden file, folder) trên Windows 8. Để ẩn hoặc bỏ thuộc tính ẩn của các tệp tin, thư mục các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Phần 1: ẩn file / folder

Phan 2: hiện file ẩn

Phần 3: Bỏ thuộc tính ẩn của file/folder (link2)

Nguồn:https://batdongsancom.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *