Hướng dẫn cách backup website joomla 3xPhần này sẽ hướng dẫn các bạn cách backup – sao lưu website joomla 3x để thuận tiện cho việc lưu trữ website và khổi phục (restore) sáu này nếu website có trục trặc gì đó.
Gồm 2 bước Hướng dẫn cách backup website joomla3x:
1. Lưu source web thường nằm trong htdocss
2. Backup sql file trong phpmyadmin

Xem thêm tại website

Nguồn:https://batdongsancom.com/

1 thought on “Hướng dẫn cách backup website joomla 3x

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *