Hướng dẫn cài đặt windows 7 bằng Usb bootHướng dẫn cài đặt windows 7 chi tiết bằng Usb boot
MỘT SỐ PHÍM TẮT TRUY CẬP CMOS:
1. Laptop SONY VAIO
Để vào được BIOS khi khởi động lại máy tính bạn cần nhấn và giữ phím F2
Để vào được Recovery khi khởi động lại máy tính bạn cần nhấn và giữ phím F10

2. Laptop HP – COMPAQ
Một số dòng máy của HP thì bạn sẽ phải bấm Esc – nút Escape để vào BIOS.
Để vào được BIOS khi khởi động lại máy tính bạn cần nhấn và giữ phím F10
Để vào được Recovery khi khởi động lại máy tính bạn cần nhấn và giữ phím F11
Để vào được BOOT khi khởi động lại máy tính bạn cần nhấn và giữ phím F9

3. Laptop ACER
Để vào được BOOT khi khởi động lại máy tính bạn cần nhấn và giữ phím F12
Để vào được BIOS khi khởi động lại máy tính bạn cần nhấn và giữ phím F2.

4. Laptop ASUS
Để vào được BIOS khi khởi động lại máy tính bạn cần nhấn và giữ phím ESC
Để vào được BOOT khi khởi động lại máy tính bạn cần nhấn và giữ phím F2

5. Laptop LENOVO THINKPAD
Để vào được BIOS khi khởi động lại máy tính bạn cần nhấn và giữ phím F1
Để vào được Recovery khi khởi động lại máy tính bạn cần nhấn và giữ phím ThinkVantage
Để vào được BOOT khi khởi động lại máy tính bạn cần nhấn và giữ phím F12

6.Laptop DELL
Để vào được BIOS khi khởi động lại máy tính bạn cần nhấn và giữ phím F2
Để vào được Recovery khi khởi động lại máy tính bạn cần nhấn và giữ phím F8 rồi chọn Repair your Computer
Để vào được BOOT khi khởi động lại máy tính bạn cần nhấn và giữ phím F12

7. Danh sách phím truy cập BIOS theo mainboard
a. Mainboard ASRock – Bấm phím F2 để vào BIOS Setup Utility.
b. Mainboard ASUS – Bấm phím DEL, Print hoặc F10 để vào BIOS Setup Utility.
c. Mainboard Foxconn – Nhấn Del để vào BIOS Setup Utility.
d. Mainboard GIGABYTE – Bấm phím Del để vào BIOS Setup Utility.
e. Mainboard Intel – Bấm phím F2 để vào BIOS Setup Utility.
f. Mainboard JetWay – Bấm phím DEL để vào BIOS Setup Utility.
g. Mainboard MSI (Micro-Star) – Bấm phím DEL để vào BIOS Setup Utility.
h. Mainboard Super Micro – Bấm phím DEL để vào BIOS Setup Utility.

Nguồn:https://batdongsancom.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *