HƯỚNG DẪN "ĐỔI NGOẠI HÌNH VŨ KHÍ" TRONG BLADE AND SOUL VIỆT NAMCuộc sống này hãy làm gì mình thích và thoãi mái nhất là được, có nhiều cái chúng ta phải move-on để thích nghi với nó.
Nếu các bạn vẫn muốn nhớ về mình thì đây, social của mình. Luôn chào đón các bạn !
🎈►Instagram :
🎈►Facebook :

Nguồn:https://batdongsancom.com/

24 thoughts on “HƯỚNG DẪN "ĐỔI NGOẠI HÌNH VŨ KHÍ" TRONG BLADE AND SOUL VIỆT NAM

  1. Mới đổi ngoại hình thành cây kiếm thịnh nộ xong ai cũng chê xấu…. Bùn dễ sợ bùn… :'(

  2. Anh ơi vậy khi ta thay đổi ngoại hình xong, vậy khi nâng cấp nó vẫn như vậy hay nâng cấp xong nó mất ngoại hình z.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *