JavaScript Nâng Cao – JavaScript Dễ Bảo Trì (Maintainable JavaScript) – Thanh TranĐể thuận tiện làm workshop, bạn có thể download source code của ví dụ trong bài training từ Github Gist:

GIỚI THIỆU:
Với xuất phát khiêm tốn là một ngôn ngữ scripting bổ sung cho trình duyệt xử lý tương tác người dùng, JavaScript đã trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình ứng dụng phổ biến nhất hiện nay. Từ những đoạn script lắng nghe sự kiện đơn giản, các ứng dụng web ngày càng trở nên phức tạp hơn với hàng ngàn, thậm chí hàng triệu dòng code JavaScript. Điều đó đòi hỏi JavaScript phải được viết có cấu trúc và chia nhỏ thành những module riêng biệt và tường minh.

Trong bài training này, Thanh Tran sẽ mổ sẻ chi tiết sự phát triển từ những dòng JavaScript inline đơn giản đến việc viết những module JS hướng đối tượng và cuối cùng là sử dụng AMD / RequireJS để quản lý tự động sự phụ thuộc giữa các module. Bài training này khá dài, nhưng sẽ rất hữu ích nếu được xem và học theo dạng workshop.

Nguồn: https://congtymisa.com

Xem thêm bài viết khác: https://congtymisa.com/giao-duc

4 thoughts on “JavaScript Nâng Cao – JavaScript Dễ Bảo Trì (Maintainable JavaScript) – Thanh Tran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *