Khi DÂN CHƠI đi siêu thị | BỊ BẮT vì lấy "TRỘM" đồ chơi | vừa LỘN vừa mua hàng#flaho #danchoi
►Thông tin liên hệ :
Fanpage của FLAHO :

Hoặc trang cá nhân của Trung :

Hoặc Instagram :

►Nếu các bạn muốn hợp tác, bàn công việc thì liên hệ vào Mail của Trung : mangnonbubbles@gmai.com

►Tham gia Group để giao lưu, kết bạn và chia sẻ kinh nghiệm tập luyện với tất cả các bạn trẻ Việt Nam tại đây nha :

►Link mua áo và vòng tay FLAHO (PHIÊN BẢN 2019) các bạn truy cập vào đường link này :

►Các bạn đừng quên đăng ký Kênh FLAHO để đón xem nhiều video hướng dẫn tập luyện mới hơn nữa.

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU !

Nguồn:https://batdongsancom.com/

42 thoughts on “Khi DÂN CHƠI đi siêu thị | BỊ BẮT vì lấy "TRỘM" đồ chơi | vừa LỘN vừa mua hàng

  1. Vidéo vraiment cool Je suis nouveau mais je regarderai en continu les vidéos quand je vais au travail tous les jours.

  2. 😴😴🎅🎅🤰🎅🧙‍♀️🧙‍♀️🧙‍♀️🧝‍♂️🧝‍♂️🧝‍♂️🎅🎅🎅🧝🎅🎅🧝🧝🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🧝🎅🎅🎅🎅🧝🧝🧝🧝🧝🧝🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🧝🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🧞‍♂️🧞‍♂️🧞‍♂️🧚🧚‍♂️🧜‍♀️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🙇🙇🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🙇🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️👼🧟‍♂️🧟‍♂️🧟‍♂️🧟‍♂️🧟‍♂️🧟‍♂️🧟‍♂️🧜🧜🧜🧟‍♂️🧟‍♂️🧜🧜🧜🧜🧜🧜🧜🧛🧛🧛🧛🧞‍♀️🧛🧞‍♀️🧛🧞‍♀️🧟‍♂️🧟‍♂️🧟‍♂️🧟‍♂️🧟‍♂️🧜🧟‍♂️🧟‍♂️🧟‍♂️👼👼👼🙅🙋‍♀️🧏‍♂️🧑‍🏭🧑‍🏭👨‍🎤👨‍🏭🧑‍🏭👨‍🏭👨‍🏭👨‍🏭👨‍🏭👨‍🏭👨‍🎤🧑‍🏭👨‍🏭👩‍💻👨‍💻👨‍💻👨‍💻🧑‍💻🧑‍💻👩‍💻👨‍🏭🧑‍🏭🧑‍🏭👨‍🎤🧑‍🏭🧑‍🏭🧑‍🏭🧑‍🏭🧑‍🏭🧑‍🏭🧑‍🏭👨‍🎤🧑‍🏭🧑‍🏭🧑‍🏭🧑‍🏭🧑‍🏭🧑‍🏭🧑‍🏭👨‍🏭👨‍🎤🧑‍🏭🧑‍🏭🧑‍🏭🧑‍💼👨‍🏭🧑‍💼🧑‍💼👨‍🏭🧑‍💼👩‍💼👩‍💼👩‍💼🧑‍💼🧑‍💼👨‍🏭👨‍🏭🧑‍🏭🧑‍🏭🧑‍🏭🧑‍🏭👨‍🏭🧑‍🏭🧑‍🏭🧑‍🏭🧑‍🏭🧑‍🏭🧑‍🏭👨‍🎤👨‍🏭🧑‍🏭👨‍🎤👨‍🏭🧑‍🏭👨‍🏭👨‍🏭👨‍🏭👨‍🏭👨‍🏭👨‍🏭👨‍🏭👩‍🏫👨‍🏭👨‍🏭👨‍🏭

  3. siêu thị đó gần nhà em đó mai mốt anh đi siêu thị đó anh lộn cho em coi nha em là fan cứng của anh đó

  4. 💔😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *