Kích hoạt Windows 10 Pro hợp phápKích hoạt Windows 10 Pro version 1709 hợp pháp | Active win 10 pro | Minutes Review

Lệnh 1: slmgr.vbs /upk
Lệnh 2: slmgr.vbs /ckms
Lệnh 3: slmgr.vbs /cpky

Lệnh 4: sc config wuauserv start= auto
Lệnh 5: net start wuauserv

Lệnh 6:
Slmgr.vbs /ipk /ipk 7F4TN-6DH9R-2DYDW-WJG72-7CFDB
Hoặc
slmgr /ipk KNXB4-F82M9-TB3X9-P9PQ6-RRG6Y

Lệnh 7: slui 3

Key:
YG8YB-JW2VG-6QXMG-7FMCR-H8DRM
XJXQR-C97W6-CF92W-HBDJM-JDY28
YBP7K-3RTG8-T3K4R-VP7PJ-TJ8PX
YCPMK-TBHXW-HD74H-RYTHB-73Y79
YF9DT-DMPKR-R9YPK-47FF3-3HFPW
YFHXK-GTFYW-469MC-WDDKP-6G237
YH8MX-XPGG4-TFRK4-FXDVW-TD6QH
YM8MV-KC24Y-V3YPX-J6R6M-TK29T
YMFBB-7BJYK-R72MT-RXT7K-Y7PTY
YQX2H-CC8DK-FXF6K-GB69D-BMKVD
YR94H-YVXVC-49CJC-D9QQC-2MVTQ
YR9Q8-DK9F4-FH2CK-W6PYM-JCMXH
YTH4V-D8TB8-CRQXC-G2BB7-BYG3G
RHTBY-VWY6D-QJRJ9-JGQ3X-Q2289

Lệnh 8: slmgr/xpr

Nguồn:https://batdongsancom.com/

24 thoughts on “Kích hoạt Windows 10 Pro hợp pháp

  1. Kích hoạt bản quyền tương tự cho các version windows khác. Quan trọng nhất là tìm đúng key cho version windows, sau đó thao tác y như hướng dẫn.
    Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *