Kích hoạt Windows Win 10 pro 1511 , 1607 ,1703 thuật sốBước 1: Cài hoặc update version 1511 , 1607, 1703

Bước 2: Kết nối internet – Mở CMD(Admin)

slmgr.vbs -upk
slmgr.vbs /ckms
sc config wuauserv start= auto
net start wuauserv
slmgr.vbs /ipk YH7QR-2NMBB-7HJRF-8HP9Y-MY49M
slui
exit
exit

B2 : Bước 3: Bảng nhập key hiện ra, điền key :
FDM3T-GHK23-84P7T-7GPVY-6F2JG
Hoặc: 9N4VC-MXP9X-TH4CJ-6FDRK-FRDHC
(hoặc 1 key win 7, 8 nào còn hay mới hết lượt online)
Chờ MS xác nhận rồi bấm Next. Xong.

*** Nếu là version 1607 thì bạn đã có bản quyền số.
*** Nếu là version 1511, Muốn có bản quyền số(digital entitlement) thì :
start – settings – activation – change product key
Điền key: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
và chờ 1 chút để hưởng thành quả.

P/S: Để biêt win 10 của bạn đã lên 1703 chưa, các bạn mở cmd(admin) xem ngay dòng đầu tiên hoặc vào Run gõ: winver (enter)

Nguồn:https://batdongsancom.com/

9 thoughts on “Kích hoạt Windows Win 10 pro 1511 , 1607 ,1703 thuật số

  1. Tải bản Windows 10 Version 1511 64bit (từ trang chủ Microsoft) theo đường dẫn sau: http://123link.vip/ysgPRVn

  2. My friend recommend me a link that can get more cheap but 100% genuine windows 10 product key here: #plus.google.com/u/0/115527197878423665485 Now I have actived my windows 10, great website!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *