Lớp 4_Bài 24_Chèn biểu tượng và hình ảnh trong word 2010– Bài học này giúp các bạn có thể có gõ dấu Tiếng Việt trong soạn thảo văn bản.
– Giúp các bạn có thể chèn biểu tượng và hình cũng như thao tác với chúng.
Chúc các bạn vui vẻ và học tập thật tốt

Nguồn:https://batdongsancom.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *