Mang tính năng Live Photo trên iPhone 6S lên những dòng iPhone cũ.1 trong những tính năng khác biệt trên dòng iPhone 6S so với các thế hệ trước đó là cảm ứng lực 3D Touch và Live Photo, với Tweak Forcy sẽ giúp những chiếc iPhone từ iP6 trở xuống có thê làm được điều này. Và hôm nay dReviews sẽ hướng dẫn mang nốt tính năng Live Photo nên các sản phẩm đời trước.

Thông tin sản phẩm tham khảo tại Website

Thông tin Facebook Di Động Thông Minh

Nguồn:https://batdongsancom.com/

33 thoughts on “Mang tính năng Live Photo trên iPhone 6S lên những dòng iPhone cũ.

  1. I5 ko dùng đc có live photo nhưng ko có nút chụp chỉ có dùng đã nút tăng giảm âm lượng đã thôi 😂😅

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *