[MIP] REMAKE Gia đình phép thuật – Tia Sáng Cuối Cùng [PARODY] | Shortfilm bài tập sinh viên*Lưu ý đây chỉ là phim bài tập remake. Chúng tôi hoàn toàn không đạo nhái các sản phẩm từ bản gốc phim Gia Đình Phép Thuật. Mọi ý kiến đóng góp văn minh là kinh nghiệm để nhóm tiếp tục phát triển.

Nguồn:https://batdongsancom.com/

20 thoughts on “[MIP] REMAKE Gia đình phép thuật – Tia Sáng Cuối Cùng [PARODY] | Shortfilm bài tập sinh viên

  1. Dear các bạn chửi dưới đây, chúng tôi đã nhấn mạnh trong phần mô tả của video này rằng đây là phim chúng tôi giúp đỡ các bạn sinh viên làm bài tập cho họ. Trước tiêu đề của video cũng đã ghi rõ nên mong các bạn có cách nhìn nhận văn minh hơn thay vì chửi các bạn sinh viên thực hiện clip này. Trân trọng !

    Các bạn có thể xem những phim khác trong playlist nhé: https://www.youtube.com/channel/UCbe3O2TGfFUpOWgjcLPBUcA/videos

  2. Yeye trpng clip nayf Đúng là diễn viên đã diễn một vài bộ phim nên thần thái rất tốt

  3. Kỉ sảo cũng như tạo ra phép thuật thì rất tốt. Nhưng nhân vật diễn không thật cho lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *