Ngành Kỹ thuật Phần mềm – Trường Đại học Văn LangCử nhân Kỹ thuật Phần mềm là người thiết kế, lập trình, thử nghiệm, biến đổi và tập hợp các ứng dụng phần mềm trên nền tảng hệ thống công nghệ thông tin; đồng thời quản lý dự án, quản trị rủi ro, đảm bảo chất lượng, phát triển công cụ hỗ trợ… để đáp ứng đòi hỏi của khách hàng trong thời gian, ngân sách và nguồn tài nguyên định sẵn.

——————————————–
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
45. Nguyễn Khắc Nhu. Quận 1. Tp HCM
www.vanlanguni.edu.vn

Nguồn:https://batdongsancom.com/

1 thought on “Ngành Kỹ thuật Phần mềm – Trường Đại học Văn Lang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *