Những quy định bắt buộc đóng thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà

Những quy định  bắt buộc đóng thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà

Khi chuyển nhượng nhà ở hoặc đất đai thì cả bên mua và bên bán đều có nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định. Người dân cần phải hiểu rõ quy định về cách đóng thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà.

Tìm hiểu về thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà

Căn cứ điểm khoản 5 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, nguồn thu nhập đến từ việc chuyển quyền sở hữu nhà ở thì đều phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Người được hưởng mức thu nhập tức người bán có nghĩa vụ nộp thuế. Tuy nhiên pháp luật không hề cấm các bên thỏa thuận người nộp thuế nên các bên được thỏa thuận người mua là người nộp thuế.

Người bán nhà bắt buộc phải đóng thuế
Người bán nhà bắt buộc phải đóng thuế

Theo Điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BTC mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp được tính theo công thức sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 2% x Giá chuyển nhượng

Công thức này cũng được áp dụng đối với việc đóng thuế thu nhập cá nhân khi bán đất. Mọi công dân Việt Nam phải đóng thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà đất để làm tròn nghĩa vụ với đất nước.  Khi bán đất bạn cần quan tâm đến thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và làm sổ đỏ đối với người mua đất.

Những điều cần chú ý về giá chuyển nhượng

Dựa trên những quy định về thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà 2019, giá chuyển nhượng, mua bán nhà đất để tính thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà là giá mà cả hai bên đã thoả thuận với nhau. Tất cả những điều này đều phải được ghi rõ trong hợp đồng chuyển nhượng.

Đóng thuế thu nhập khi bán nhà cần phải chú ý kỹ giá chuyển nhượng 
Đóng thuế thu nhập khi bán nhà cần phải chú ý kỹ giá chuyển nhượng 

Tuy nhiên cũng có rất nhiều trường hợp bên trong hợp đồng chuyển nhượng không hề đề cập chi tiết đến giá chuyển nhượng. Hoặc thậm chí một số người còn để giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong hợp đồng thấp hơn giá đất tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) ban hành. 

Để tránh tình trạng này xảy ra làm hao hụt mức thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà, UBND cấp tỉnh bắt buộc phải đưa ra quy định chi tiết về mức giá chuyển nhượng. Công dân cần phải tuyệt đối tuân thủ, không được làm trái với quy định. Nếu UBND cấp tỉnh không đưa ra bất cứ quy định nào về giá chuyển nhượng thì người dân có thể nộp thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà căn cứ vào quy định của Bộ Xây dựng.  

Hãy nắm rõ công thức tính thuế để biết cách áp dụng khi cần 
Hãy nắm rõ công thức tính thuế để biết cách áp dụng khi cần 

Theo những thông tin mà Meeyland: https://meeyland.com tìm hiểu thì việc đóng thuế thu nhập cá nhân khi bán đất và đóng thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà là điều bắt buộc. Ai cũng cần phải tuân theo, tuyệt đối không có bất cứ ngoại lệ nào có thể xảy ra. Đây không chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền lợi để người dân thực hiện nghĩa vụ của mình đối với nước nhà. 

Xem thêm các thông tin hữu ích khác tại : https://congtymisa.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *