Phân tích báo cáo tài chính | P1 – Tổng quan và phương pháp phân tíchPhân tích báo cáo tài chính | P1 – Tổng quan và phương pháp phân tích

Lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính
Lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính là nghiệp vụ quan trọng giúp bạn đánh giá được chính xác số liệu trên BCTC, sức khỏe tài chính công ty. Sau khóa học này bạn sẽ dễ dàng kiểm soát dòng số liệu trong báo cáo tài chính, lập một bộ báo cáo phân tích tài chính cực đỉnh chỉ trong 30 phút!

Nguồn:https://batdongsancom.com/

9 thoughts on “Phân tích báo cáo tài chính | P1 – Tổng quan và phương pháp phân tích

  1. Thầy Long cho e hỏi. Hiện thời, e đang có nhu cầu học 2 khóa: 1 khóa học để có thể làm báo cáo quyết toán thuế cho doanh nghiệp, 1 khóa giúp đọc hiểu, phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Thầy có thể cho e biết thêm thông tin về thời gian khóa học trong bao lâu, chi phí từng khóa, thời gian học có linh động không? Đăng kí ở đâu thầy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *