Tâm lý học dành cho lãnh đạo – Chương 2122. Tâm lý học dành cho lãnh đạo
Tác giả: Dean Tjosvold & Mary M. Tjosvold
Nhà xuất bản: TỔNG HỢP TP.HCM – TINH VĂN MEDIA – 2010
Người đọc: Phương Thơm
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
—————————-
Sơ lược sách:
Phần Một. TÂM LÝ HỌC ĐỂ LÃNH ĐẠO THÀNH CÔNG
Chương 1. Các mục tiêu trọng điểm của bạn
Chương 2. Tìm hiểu về tâm lý học
Phần Hai. ĐƯA RA MỘT ĐỊNH HƯỚNG CHUNG
Chương 3. Cam kết lãnh đạo
Chương 4. Xây dựng cam kết của nhân viên
Chương 5. Phát triển tầm nhìn và mục đích chung
Phần Ba. HỢP TÁC VỚI NHAU
Chương 6. Hợp tác và cạnh tranh
Chương 7. Các mặt của quyền lực
Chương 8. Giao tiếp hiệu quả
Chương 9. Cảm xúc và sự thể hiện cảm xúc
Phần Bốn. TẬN DỤNG CÁC VẤN ĐỀ VÀ CÁC RÀO CẢN
Chương 10. Ra quyết định
Chương 11. Quản lý mâu thuẫn
Chương 12. Hướng đến các nhóm tự quản
Phần Năm. TRỞ THÀNH NHÀ LÃNH ĐẠO
Chương 13. Trở thành một doanh nghiệp có tinh thần học hỏi
Chương 14. Chuẩn bị cho tương lai
—————————–
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://congtymisa.com

Xem thêm bài viết khác: https://congtymisa.com/giao-duc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *