Tập 2: Tennison gambit – Bẫy khai cuộc "thắng nhanh" trong Cờ vuaBẫy khai cuộc “thắng nhanh” trong cờ vua – Tennison gambit
Một trong những khai cuộc hay và dễ học để chiến thắng nhanh trong ván đấu!!
Xem các ván đấu thực tế tại:

Nguồn:https://batdongsancom.com/

31 thoughts on “Tập 2: Tennison gambit – Bẫy khai cuộc "thắng nhanh" trong Cờ vua

  1. có chỗ dù 1 bước nx là thắng nhưng bạn k nhận ra và lm hơi lòng vòng thêm 4 bước nx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *