THVL | Vĩnh Long họp mặt, tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáoSáng nay, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức buổi họp mặt cán bộ hưu trí, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo; cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong tỉnh.
Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website:
Subscribe:
Facebook:
Google Plus:

Nguồn:https://batdongsancom.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *