Transitions và Animation trong Power Point 2010 (Phần đầu)Transitions và Animations là 1 trong những chức năng nổi bật nhất của bộ phần mềm trình diễn power point. Transitions dùng để tạo các hiệu ứng chuyển slide, còn Animations thì tạo hiệu ứng giữa các đối tượng trong một slide. Trong phiên bản 2010, Microsoft
hổ trợ thêm cho chúng ta rất nhiều hiệu ứng đẹp mắt, tha hồ cho chúng ta sử dụng cho phần trình bày của mình.

Nguồn:https://batdongsancom.com/

3 thoughts on “Transitions và Animation trong Power Point 2010 (Phần đầu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *