VTC chính thức phủ sóng DVB-T2 tại 7 tỉnh thành | VTCVTC | Là đơn vị duy nhất phát sóng toàn quốc theo cả 2 tiêu chuẩn DVB-T và DVB-T2, ngoài 47 điểm phát sóng DVB-T tiếp tục duy trì, Đài VTC đang nhanh chóng mở rộng khu vực phát DVB-T2.

Nguồn:https://batdongsancom.com/

2 thoughts on “VTC chính thức phủ sóng DVB-T2 tại 7 tỉnh thành | VTC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *