VTC14_Loại bỏ gần 1.000 biển báo hạn chế tải trọng cầu(Truyền hình VTC14) – Qua rà soát, từ đầu năm đến nay, ngành giao thông đã loại bỏ gần 1000 biển báo hạn chế tải trọng cầu, góp phần đảm bảo trật tự và ATGT trên toàn quốc.

Nguồn:https://batdongsancom.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *